ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82

Jugoslovensko rečno brodarstvo ad Beograd

Jugoslovensko rečno brodarstvo AD, preko svojih predstavništava i agencija na Dunavu i Savi, nudi sledeće usluge:

  • I) Za putnička i teretna plovila / brodove:


-  upravljanje brodskom dokumentacijom kod zvaničnih institucija, poput luka, policije, carine, sanitarne 
inspekcije, na rečno-robnim graničnim prelazima Bezdan, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Veliko Gradište, Prahovo
-  čuvanje barži,
-  nadzor utovara/istovara,
-  snabdevanje brodova vodom, strujom

II) Za posade:

-  snabdevanje posade hranom, pijaćom vodom, telefonskim, rent a car, bankarskim, poštanskim, kopir uslugama i slično,
-  organizovanje medicinske zaštite

III) Za velike putničke i druge brodove:

-  pontoni JRB-a za pristajanje u Bezdanu, Beogradu, Velikom Gradištu

Agencije_Dunav_lat

Predstavništvo Reni - Ukrajina
JRB Representative
Dunaiskaya str. 188
Reni - Ukraine
fax/tel: +380 48 40 41 308

Agencija Bezdan
Carinska kolonija

25270 Bezdan
fax/tel: 025/81 952
mob: 064/49 48 059

Agencija Novi Sad
Beogradski kej 11

21000 Novi Sad
fax/tel: 021/526 683
mob: 063/10 33 806

Agencija Pančevo
Rafinerija nafte Pančevo, za Agenciju JRB-a

26000 Pančevo
fax/tel: 013/355 503
mob: 063/264 913

Agencija Smederevo
Despota Djurdja 4

11300 Smederevo
fax/tel: 026/621 015
mob: 063/493 926

Agencija Veliko Gradište
Obala Kralja Petra 9

12220 Veliko Gradište
fax/tel: 012/62 217
mob: 063/493 896

Agencija Prahovo
Pristanište bb

19330 Prahovo
fax/tel: 019/524 067
mob: 063/488 052

grbJRBredizajniranJUGOSLOVENSKO REČNO
BRODARSTVO AD Beograd

Kneza Miloša 82,

11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3617-040

          Korisni linkovi

       JRB AD Sertifikati:                                Društvene mreže:

SGS_9001SGS_14001SGS_18001                   fbooktwitteryoutube